türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi dilekçesi 3

Aile İçi Şiddet Kullanan Şüphelinin Cezalandırılmasını İsteyen Şikayet Dilekçesi Bu hukuka aykırılık için; yetki, sebep, konu, şekil ve maksat yönlerinden inceleme yapılır. İşyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası; işyerlerine ilişkin kapatma nedenlerinin olduğu iddia edilerek bu yönde karar verilen işyerleri için, işyeri sahipleri tarafından kararının hukuka aykırılığı gerekçesiyle, bu kararın idare tarafından kaldırılması veya […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi dilekçesi 3 Read More »