Dodaj tu swój tekst nagłówka

Reklamacje

Reklamacja polega na przesłaniu do nas produktu najlepiej z jego opakowaniem, kopią faktury, opisem zawierającym powód reklamacji wraz z informacjami kontaktowymi. Reklamację można wysłać Pocztą Polską lub złożyć osobiście w naszym concept store Sen Nocy Letniej przy ul. Oleandrów 5 lok. usł. 2 w Warszawie 00-629.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.

Następnie reklamowany produkt zostanie poddany ekspertyzie. W przypadku uznania reklamacji dokonamy wymiany lub zwrócimy pieniądze przelewem bankowym na konto, zgodnie z życzeniem Reklamującego.

Tutaj znajduje się formularz reklamacyjny: SNL-FORMULARZ